خواص بدنی

خواص بدن طبیعی انسان عبارتند از: خاصیت رویش موی در سر، خاصیت سپیدی موی، خاصیت تسکین درد به واسطه کف، خاصیت عدمرویش گیاه در موضع قدم ابرص، خاصیت سرایت بعض امراض، خاصیت ضعف بدنی اخته، خاصیت فزونی ابصار اخته و فزونی شهوت اعمی، خاصیت بدنی زنِ حائض؛ و حال می‌پردازیم به شرح و تفصیل هر یک از این امور:
خاصیت رویش موی در سَر
یکی از خواص بدنی انسان، خاصیت رویش مو بر سرش می‌باشد بر خلاف سایر حیوانات زیرا حکمت الهی اقتضای آن نمود که موی حیوانات لباس و نگهدارنده ایشان از گرمی و سردی باشد لذا مو و یا پشم را در سرتاسر بدنشان پهن کرد. اما از آن جا که لباس انسان از خارج بدن او تهیّه می‌شود لذا ضرورتی نداشت که بدنش را با موی بپوشانند و بدین طریق گرم نمایند. پس مو را بر سرش قرار داد تا هم زینت او باشد و هم وقایه‌ای برای نفوذ سرما در سر. و نیز بدن او را کم موی خلق نمود چرا که اگر پُر مو بود جمال و حاسه لمسش باطل می‌شد.
خاصیت سپیدی موی
یکی دیگر از خواص بدنی انسان، سپیدی موی او در وقت پیری است که این امر در غیر انسان یافت نمی‌شود، زیرا به هنگام پیری حرارت غریزی بدن انسان تحلیل رفته و رطوبت بر مزاجش فزونی می‌یابد و نیز بلغم به جهت ضعف هضم بر بدن غالب می‌شود. قصور حرارت و فزونی رطوبت موجب حدوث بخار متعفّنی می‌گردد که از آن سپیدی موی پدید می‌آید.
خاصیت تسکین درد به واسطه کف دست
خاصیت دیگر بدنی انسان که در کتاب حیرت انگیز «عجائب المخلوقات و غرائب الموجوداتِ» جناب قزوینی ذکر شده این است که وقتی عضو دردمند بدن انسان با کف دست او لمس و فشرده شود، درد آن عضو کم و خفیف می‌گردد، تا جایی که اگر عضو را ضربه یا خدشه‌ای وارد شود نگه‌داشتن آن عضو با کف دست موجب تسکین آن درد می‌گردد، در حالیکه چنین خاصیتی در حیوانات دیگر وجود ندارد. عبارت جناب قزوینی در کتاب عجائب المخلوقات این است: «فصلٌ فی خواص الانسان؛ اما خواصه کثیرهٌ : منها انّه اذا المس العضو الوجع بالکف خَفَّ وجعه، و کذلک اذا أصابه ضربه أو خدشه یمسکها بکفه فیسکن فی الحال.»
خاصیت عدم رویش گیاه در موضع قدم ابرص
و اما خصوصیت دیگر بدنی انسان که در آن کتاب ذکر شده این است که انسان ابرص وقتی پا برهنه بر روی زمین قدم گیرد، دیگر در جای پای او گیاهی نمی‌روید.
خاصیت سرایت بعضی امراض
ویژگی دیگر بدنی انسان نسبت به دیگر حیوانات این است که موجب سرایت بعضی امراض می‌شود تا جائیکه گفته‌اند نگاه کردن و خیره شدن به چشم رمد، موجب رَمَد و دردمندی چشم ناظر می‌شود. رَمَد را به فارسی درد چشم گویند و آن ورم طبقه ملتحمه که طبقه محسوسه از طبقات چشم است می‌باشد و آن همان جرم سفیدی است که دور حدقه چشم را فرا گرفته است و چون آن جرم سفید وَرَم کند رَمَد می‌نامند.
خاصیت ضعف بدنی اَخته
یکی دیگر از خواص بدنی انسان این است که وقتی خُصْیَتان او را ببرند تغییرات بسیاری در مزاجش پدید می‌آید از جمله این که بدنش ضعیف و بدبو می‌شود، شهوت اکلش زیاد شده و استخوانهایش دراز می‌گردد و نیز انگشتانش کج شده و شهوت جماع در او زیاد می‌گردد، عمرش دراز می‌شود و موی بدنش کم می‌گردد و صدایش تیز و برنده می‌شود و سریع‌الغضب و سریع‌الرضا شده و کمتر می‌تواند اسرار را کتمان کند و تغییرات دیگری که در مزاج او حاصل می‌شود.
خاصیت فزونی ابصار اخته و فزونی شهوت اعمی
یکی دیگر از خواص و عجائب موجود در بدن انسان این که وقتی کور می‌شود شهوت جماعش زیاد می‌گردد و وقتی خُصیَتانش بریده می‌شود، قوت بصرش تقویت می‌گردد، گویا این دو اعنی اختگی و ابصار در طرف یکدیگر قرار دارند که اگر یکی کم شود دیگری زیاد می‌گردد.
عبارت جناب قزوینی در عجائب المخلوقات این است: «منها: انّ الاعمى یصیر اکثر الناس نکاحاً کما أنّ الخصیّ یصیر اصح الناس ابصاراً فانهما طرفان ما نقص من أحدهما زاد فی الآخر فازداد العمیان إما قوه الفهم أو الحفظ أو النکاح.»
خاصیت بدنی زن حائض
اما برای بدن زن حائض نیز آثار و خواصی است که جناب قزوینی در «عجائب المخلوقات» آنها را بر شمرده است از جمله این که فرموده: زن حائض وقتی به باغها و درختان نزدیک شود موجب فساد آنها می‌گردد، وقتی از بستان خیاری گذر کند خیارهای بستان تلخ می‌گردند، وقتی نظر به آیینه کند کدر و پریشان می‌شود، وقتی مردی با او وطی نماید مرد کند ‌ذهن و کودن می‌گردد و از نشاط و طراوت و حسنش کم می‌شود، زمانی که گوسفندانی را برای چرا بُرد گرگ بدانها نزدیک نمی‌شود و اگر نزدیک شود شکمش به درد می‌آید، و نیز اگر تکّه‌ای از لباس حائض را بر انتهای یک کشتی آویزان کرده و استوار سازند، آن کشتی از بادهای مخالف در امان خواهد بود.
آری عجائب و غرائب در موجودات بسیار است و در آن میان، آدمی حائز بیشترین عجائب و حقایق است. افسوس که خود را نشناخته و عمر را به بطالت گذراندیم. طالب حقیقت را سزاوار است برای خروج از قبرستان عادات خویش اندکی به اندرون خود سفری نماید.
این بود ذکر چند مورد از خواص بدنی نفس ناطقه انسانی. حال می‌پردازیم به ذکر خواص نفسانی نفس ناطقه انسانی، و آن چند امر است که اولین آنها گویایی می‌باشد.

مطلب پیشنهادی

جنگل برای کیست؟

جنگل برای کیست تحقیق و داستانی درباره جنگل و اهمیت حیاتی آن برای ما و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *