خانه / معرفی دانشگاه ها / پیام نور / آدرس و تلفن دانشگاه پیام نور مازندران مرکز بابل

آدرس و تلفن دانشگاه پیام نور مازندران مرکز بابل

اطلاعات درباره دانشگاه پیام نور مازندران مرکز بابل

اطلاعات درباره آدرس و تلفن دانشگاه های پیام نور

مختصر توضیحات در مورد دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های ایران است که در مهرماه سال ۱۳۶۷ تأسیس شد. براساس اعلام و رتبه‌بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام که اواخر سال ۱۳۹۳ اعلام شد دانشگاه پیام نور جزو ۱۰ دانشگاه برتر جامع کشور قرار گرفته است. ضمناً بر اساس رتبه بندی اعلام شده در اواخر سال ۱۳۹۳ توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دانشگاه پیام نور با کسب نمره ۱۰۰ شاخص آموزشی، رتبه یک کیفیت آموزشی کشور را در کنار دانشگاه های شریف و علوم پزشکی تهران کسب کرد.
 
آدرس دانشگاه پیام نور مازندران مرکز بابل : مازندران-بابل-جاده قائمشهر-رویروی فاز ۲ فرهنگ شهر-خداداد۱۷-دانشگاه پیام نور مرکز بابل – کد پستی:-۵۴۸۴۹-۴۷۱۶۶
 
تلفن دانشگاه پیام نور مازندران مرکز بابل :

کارکنان دانشگاه

نام سمت داخلی تلفن/تلفکس مدرک تصویر
محمد باقری ریاست ۲۲۴ ۳۲۲۵۷۷۹۳ دکتری مدیریت بازرگانی
حسین نعمت زاده معاونت اجرایی ۲۲۰ ۳۲۲۵۷۷۹۳ دکتری مدیریت دولتی
رجبعلی الله یار مدیر مالی ۲۱۱ ۳۲۲۵۷۷۹۴ دانشجوی دکتری جامعه شناسی
محمد تقی دماوندی رابط نهاد مقام معظم رهبری ۳۲۲۶۱۷۲۸ حوزوی
نادر بابازاده مدیر آموزش ۲۱۹ ۳۲۲۵۰۷۹۹ کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
سیدابراهیم رزاقی مدیر اداری ۲۲۱ ۳۲۲۵۱۷۰۲ کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
سید محمود باقرپور مدیر فرهنگی و روابط عمومی ۲۲۸ ۳۲۲۶۲۳۲۷ کارشناسی ارشد الهیات
روح اله سیف الله زاده حراست ۳۲۲۵۰۰۱۴ کارشناسی مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
محسن کارگر مسئول دفتر ریاست ۲۱۷ ۳۲۲۵۷۷۹۳ دانشجوی رشته علوم تربیتی
حسین ملکیان کارشناس امور مالی ۲۱۰ ۳۲۲۵۷۷۹۲ کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
مهدی ولی زاده کارشناس امور مالی ۲۱۰ ۳۲۲۵۷۷۹۲ کارشناسی ارشد اقتصاد
حسن گل محمد زاده کارشناس مسئول امور دانشجوئی ۲۱۶ ۳۲۲۵۷۷۹۰ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سید مظفرحسنی کارشناس امور دانشجوئی ۲۱۶ ۳۲۲۵۷۷۹۰ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسین قویدل کارشناس امور مالی و انبارداری ۲۱۶ ۳۲۲۵۷۷۹۰ کارشناسی علوم تربیتی
محمود نصرالهی کاربر ارشد سیستم گلستان ۲۴۲ ۳۲۲۵۷۷۸۱ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
یاسر قاسم زاده کارپرداز ۲۲۱ ۳۲۲۵۹۷۰۵ دانشجوی رشته علوم اجتماعی
کاظم حمیدی کاردان امور اداری ۲۲۱ ۳۲۲۵۹۷۰۵ کاردانی حسابداری
رضا طالبی کارشناس امور اداری ۲۲۱ ۳۲۲۵۹۷۰۵ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
روح الله ملکیان کارشناس کتابخانه ۲۳۴ ۳۲۲۵۰۷۹۷ کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
فتح الله شعبانی کارشناس مسئول کارگاهها ۲۳۳ ۳۲۲۵۰۶۹۸ کارشناسی ارشد الهیات
حسن مهدی زاده کارشناس مسئول آزمایشگاه ۲۳۲ ۳۲۲۵۰۶۸۷ کارشناسی ارشد شیمی آلی
امین بیکی کارشناس امور پایان نامه ها ۳۲۲۵۷۷۸۶ کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش
سید مجید حسینی کارشناس مسئول امتحانات ۲۲۲ ۳۲۵۷۷۸۳ کارشناسی ارشد حقوق جزا
نعمت بهمن زاده کارشناس امتحانات ۲۲۲ ۳۲۲۵۷۷۸۳ کارشناسی مدیریت دولتی
میثم نظری کارشناس برنامه ریزی ۲۲۶ ۳۲۲۵۱۷۰۱ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
رضا جهان فر کارشناس برنامه ریزی ۲۲۶ ۳۲۲۵۷۷۸۴ کارشناسی تربیت بدنی
یوسف مختاری کارشناس برنامه ریزی ۲۲۶ ۳۲۲۵۷۷۸۴ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مرضیه باغبانزاده کارشناس برنامه ریزی ۳۲۲۵۷۷۸۰ کارشناسی علوم تربیتی
خدیجه رمضانپور کاردان امور فرهنگی ۲۲۸ ۳۲۲۶۲۳۲۷ دانشجو
اصغر محمدی کارشناس امور فرهنگی ۲۲۸ ۳۲۶۲۳۲۷ کارشناسی علوم تربیتی
میلاد رضی نژاد کارشناس مسئول دبیرخانه ۲۱۲ ۳۲۲۵۴۳۴۷ کارشناسیICT
علی روحی کارشناس امور پژوهش و علمی ۳۲۲۵۷۷۸۲ کارشناسی ادبیات
فاطمه علوی کارشناس رشته های منابع طبیعی-علوم دامی-اقتصادکشاورزی-ترویج و اموزش کشاورزی ۲۱۸ ۳۲۲۶۱۶۹۰ کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
آرزو خیرالله پور کارشناس رشته های علوم کامپیوتر-مهندسی کامپیوتر-مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی مدیریت پروژه ۲۳۱ ۳۲۲۵۹۵۵۸ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
راضیه نعمتی کارشناس رشته های علوم تربیتی-فارسی-تربیت بدنی ۲۱۸ ۳۲۲۶۱۶۹۰ دانشجوی کارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق
سیده فاطمه نعمتی کارشناس رشته های عمران-معماری-شهرسازی-علوم اجتماعی-فیزیک-زمین شناسی ۲۳۱ ۳۲۲۵۹۵۵۸ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ارزو حسن زاده کارشناس رشته های حسابداری-مهندسی برق-خودرو-مکانیک ۲۱۸ ۳۲۲۶۱۶۹۰ کارشناسی ارشد تاریخ
فاطمه شفقت کارشناس رشته های صنایع-مدیریت اجرائی-شیمی-مهندسی شیمی-زیست-ریاضیات ۲۳۱ ۳۲۲۵۹۵۵۸ کارشناسی ارشد MBA
سیده صغری مقیم نژاد کارشناس رشته های مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-مدیریت صنعتی-علوم اقتصادی-مدیریت جهانگردی ۲۳۰ ۳۲۲۵۸۲۵۶ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سمانه اثنی عشری کارشناس رشته های الهیات-مترجمی زبان-ادبیات انگلیسی-جغرافیا-آب و هواشناسی ۲۳۰ ۳۲۲۵۸۲۵۶ دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
زینب حاجی آقاپور کارشناس رشته های حقوق-هنر-نگارگری-صنایع دستی-ارتباط تصویری ۲۳۰ ۳۲۲۵۸۲۵۶ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ایرانتاج باباجان تبار کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های جغرافیا-ادبیات فارسی-ریاضیات-علوم جانوری ۲۱۳ ۳۲۲۶۰۸۵۷ کارشناسی ارشد MBA
مریم رشیدی کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت اجرائی-علوم اقتصادی ۲۲۹ ۳۲۲۵۰۷۸۴ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
زهرا کاکاوند کارشناس مسئول واحد دانش آموختگان ۲۲۵ ۳۲۲۵۷۷۸۷ کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
مرضیه یگانه کارشناس واحد دانش آموختگان ۲۲۵ ۳۲۲۵۷۷۸۷ دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرائی
خیرالنسا حسنقلی زاده کارشناس واحد دانش آموختگان ۲۳۰ ۳۲۲۵۷۷۸۷ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا
سیده هدی طاهری کارشناس واحد دانش آموختگان ۲۳۰ ۳۲۲۵۷۷۸۷ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
فاطمه رضانژاد مدیریت فناوری و اطلاعات ۲۵۳ ۳۲۲۵۹۸۲۹ دانشجوی کارشناسی ارشد برق-مخابرات

برای ورود به آدرس سایت دانشگاه پیام نور مازندران مرکز بابل روی دکمه زیر کلیک کنید.

ورود به سایت اصلی دانشگاه

 

در سایت اصلی دانشگاه می توانید به موارد زیر دسترسی داشته باشید :

 • معرفی کامل دانشگاه
 • راه های ارتباطی
 • تصاویر دانشگاه
 • ثبت نام
 • اخبار های دانشگاه
 • پاسخ به سوالات
 • آموزش

 
تاریخچه دانشگاه پیام نور مرکز بابل:

چشم انداز دانشگاه پیام نور

بیانیه چشم انداز

با اتکال به قدرت لایزال الهی در راستای تحقق آرمان دسترسی به آموزش عالی برای همه، در همه جا و در همه وقت با تلاش و کوشش همه ذینفعان و برنامه ریزی دقیق و شفاف دانشگاه پیام نور در افق چشم انداز، دانشگاهی است اسلامی، پیشرو، بالنده، جذاب در حد شاخص ترین دانشگاه باز در دنیای اسلام با جایگاه اول علمی و فناوری در سطح دانشگاه های باز منطقه آسیای جنوب غربی در عین ممتاز و معتبر بودن در سطح جهانی، جامع و فراگیر در گستره سرزمینی و فرا سرزمینی و منطبق با استانداردهای جهانی و ملی در تولید و اشاعه علم، آموزش و پژوهش و بهره مند از خدمات اساتید دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی برای تربیت مؤثرترین دانشجویان در عرصه های مورد نیاز کشور خصوصاٌ تربیت دانش آموختگان برای توسعه و تعالی مناطق کمتر برخوردار کشور.

آموزش از راه دور، نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن به فرآیند یادگیری ـ یاددهی است که یک مرکز آموزشی را، به منظور انتخاب و کاربرد راه کارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی، یاری میدهد. همچنین با بکارگیری این نوع آموزش و با بهره مندی از فناوری های جدید در ارائه خدمات آموزشی از راه دور، فرآیند یادگیری با مشارکت خود یادگیرندگان سهل تر می شود.

یکی از ارکان توسعه علمی کشور گسترش آموزش است که رشد اجتماعی و شکوفایی استعدادها را به همراه دارد و زمینه‏ساز خلاقیتهای انسانی است. آموزشهای متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست. توجه به روشهای جدید آموزشی و اجرای برنامه‏هایی از قبیل آموزش نیمه حضوری آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازی برای دستیابی به هدفهای توسعه بسیار ضروری است.

آموزش نیمه حضوری نظامی آموزشی است که، با بهره گیری از فناوری آموزشی، استفاده از کتابهای درسی خودآموز و دانشجو محوری در یادگیری، ضرورت حضور دانشجو در کلاسهای درسی را کاهش میدهد. و در واقع، در این نوع آموزش عملاٌ می توان کلاسهای تدریس را به کلاسهای مرور درس و رفع اشکال گروهی تبدیل کرد.مزایای این نظام آموزشی عبارت است از دانشجو محوری، امکان مطالعه مستقل، پوشش فراگیر، ارائه دروس در وقت کمتر از لحاظ حضور ضروری دانشجو و، در نتیجه، کاهش هزینه ها و وابستگی کمتر به الزامات آموزشی نسبت به روشهای مرسوم، و در عین حال، اثربخشی آموزش.

مهم‌ترین هدف و معنای آموزش باز کاهش موانع زمانی و مکانی و محدودیتهای مربوط به برخی مقررات نظام آموزشی متعارف است. به گونه‌ای که زمینه‏های ارائه آموزش عالی به افرادی فراهم آید که به علت دوری یا دسترسی نداشتن به مراکز آموزشی و محدودیتهای زمانی و شغلی و اقلیمی برای بهره‏مندی از آموزش متعارف امکان کمتری دارند.

آموزش نیمه حضوری عبارت است از سازماندهی به فرایند یاددهی ـ یادگیری، به گونه‌ای که هر مرکز آموزشی در انتخاب و کاربرد راهکارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه‏ و سایر وسایل ارتباط جمعی توانا باشد.

در این نوع آموزش، بهره‏گیری از فناوری‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) فرایند یادگیری را با مشارکت خود یادگیرندگان تسهیل می‌کند.

تاریخچه دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

با تاسیس دانشگاه پیام نور درسال ۱۳۶۶ مرکز آموزشی بهشهر به عنوان شعبه ای از این دانشگاه به فعالیت خودادامه داد. این دانشگاه پس از تأسیس، اقدام به جذب اعتبار و رفع کمبودهای موجود نمود و در جهت پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی و دانشگاه پیام نور گام های بلندی در سطح شهرستان برداشت.

در سال۱۳۶۶ جمعیت دانشجویی مرکز ۳۰۰ نفردر چهاررشته علوم تربیتی ۵۷ نفر- ریاضی ۳۹ نفر – شیمی ۴۲ نفر- زبان وادبیات فارسی ۵۱ نفر بوده است. و در حال حاضرحدودا دارای ۶۲۴۰دانشجو در ۴۰ رشته وگرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی و۴ رشته در مقطع کارشناسی ارشد (حسابداری – شیمی(با ۲گرایش ) – الهیات وفقه ومبانی حقوق اسلامی وزبان وادبیات فارسی می باشد.

اعضای محترم هیا ت علمی :

دکترمحمدحسین شعبانی (رئیس دانشگاه وهیات علمی الهیات وفقه وحقوق )
حجت اله رحیمی (هیات علمی فیزیک )
دکترعلی عسکری ( هیات علمی ادبیات فارسی )
دکترحسین کردی (هیات علمی جامعه شناسی )
دکتروحیدمعین (هیات علمی شیمی فیزیک )
دکترمحمدرضا جمالی ( هیات علمی شیمی تجزیه )
دکترستارارشدی ( هیات علمی شیمی آلی )
دکترسیدامین سیدی (هیات علمی فیزیک هسته ای )
دکترحسن عبداله زاده ( هیات علمی روانشناسی عمومی )
دکترنصرالله محمدی ( هیات علمی تربیت بدنی )
حسین خورشیدی ( هیات علمی حقوق )
فرهاد شهداد ( هیات علمی جغرافیا )
عمران یونسی ( هیات علمی کامپیوتر)
مردان قلی زاده ( هیات علمی زبان انگلیسی)
مهدی ستاری ( هیات علمی مدیریت دولتی )
وحیدامین رستمکلایی ( هیات علمی حسابداری )
عادله فلاح ( هیات علمی آمار )
سیده طاهره حسینی (هیات علمی علوم تربیتی )

نام رشته های تحصیلی موجود در مرکز:

مقطع کارشناسی :

مهندسی کامپیوتر ، علوم تربیتی ، پیش دبستانی ، مشاوره ، مدیریت برنامه ریزی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ،علوم کامپیوتر ، آمار ، زبان و ادبیات فارسی ، علوم اقتصادی ، فیزیک ، حسابداری ، ریاضی ، حقوق ، الهیات فقه و مبانی حقوق ، فلسفه و کلام ، تعاون نرم افزار ، علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت بازرگانی ، جغرافیای انسانی ،جغرافیای طبیعی ، تاریخ ، روانشناسی ، کتابداری ، فناوری اطلاعات ، مترجمی زبان انگلیسی و……………….

مقطع کارشناسی ارشد : حسابداری ۲۵۰ نفر- فقه والهیات ۲۳۰ نفر – شیمی ( با ۲ گرایش ) ۶۰ نفر – ادبیات فارسی نفر ۵۲

درهر سال بیش از ۱۰۰ نفر از دانش آموختگان کارشناسی این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۳ در دانشگاههای معتبر داخل کشور پذیرفته شده اند.

امکانات موجود در دانشگاه :

آزمایشگاه و کارگاه ها

در مجموع این مرکز دارای ۱۱ آزمایشگاه می باشد . آزمایشگاه تخصصی فیزیک ۳، آزمایشگاه فیزیک و کامپیوتر ،آزمایشگاه فیزیک اپتیک ، آزمایشگاه شیمی آلی ۱ و ۲ ، آزمایشگاه شیمی فیزیک۱ و ۲ ، آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ و ۲ ، آزمایشگاه شیمی پلیمر ، آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و ۲، کارگاه روانشناسی ، کارگاه جغرافیا ، لابراتوار زبان ،

رایانه :

این مرکز دارای یک سایت رایانه ای با ظرفیت ۵۴ دستگاه کامپیوتر و دو کلاس علمی کامپیوتر با ظرفیت ۳۰ دستگاه مجهز به امکانات جانبی از قبیل اسکنر ، چاپگر است که این امکانات از طریق شبکه LAN قابل دسترسی است.

همچنین قسمت آموزشی ، اداری ، مالی و دانشجویی دانشگاه با استفاده از ۳۰ دستگاه کامپیوتر و بهره برداری از شبکه ی جامع سیستم دانشگاهی online ) ) و انواع نرم افزار های مربوط به هر واحد ، به صورت مکانیزه مشغول به فعالیت می باشند.

کتابخانه :

کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر با خرید نرم افزار جامع کتابخانه شرکت پارس آذرخش نخستین گام به سوی نظام خودکار کتابخانه ای در مساحتی برابربا ۵۰۰ متر مربع با بیش از ۱۸۰۰۰ نسخه کتاب فارسی و۱۰۹۲نسخه کتاب لاتین آماده ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان ، اساتید و کارکنان و محققان می باشد در حال حاضر کتابخانه دارای ۳۳۰۰ عضو است کتابخانه مجهزبه دستگاه رایانه می باشد .

بخش نشریات : با دارا بودن بیش از ۱۲۰ عنوان نشریه معتبرعلمی – پژوهشی پاسخگوی محققان و مراجعین در امر پژوهش می باشد.

بخش پایان نامه : با دارا بودن بیش از ۱۰۱۱ عنوان پایان نامه آماده ارائه خدمات می باشد.

بخش دیداری و شنیداری : شامل بیش از ۲۰۰۰ سی دی و نوار ویدئو و کاست می باشد.

بخش مرجع : دارای منابعی همچون دایره المعارف – پایان نامه ها – فرهنگ های موضوعی و تخصصی – سالنامه ها – کتابشناسی ها و…. می باشد.

مطلب پیشنهادی

آدرس و تلفن دانشگاه پیام نور واحد مه ولات (فیض آباد)

اطلاعات درباره دانشگاه پیام نور واحد مه ولات (فیض آباد) مختصر توضیحات در مورد دانشگاه …

۲ دیدگاه

 1. سلام وقت بخیر
  سایت اصلی دانشگاه بسیار مبتدی بوده بساری از گزینه ها غیرفعال است و مشابهتی به سایت دیگر مراکز مثلا ساری ندارد.
  خواهشمندم پیکیری نمایید.

 2. سلام و تشکر… کارمو راه انداخت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *