خانه / مطالب سایت / اجتماعی / شيوه زندگي سالم

شيوه زندگي سالم

شيوه زندگي سالم
شيوه و روش زندگي سالم چيست؟
قبل از هرچيزی لازم است تعريفي از سلامت ارائه شود تا با شناخت مفهوم سلامتي در راه زندگي سالم گام بر داريم وعلاوه برحفظ سلامت خود به سلامت ديگران نيز بينديشيم
سلامتي يعني : برخورداري از رفاه كامل جسمي، روحي ورواني واجتماعي افراد نه فقط بنود بيماري ويا عدم زمين گير بودن پس انسان سالم انساني است كه از نظر جسمي سالم، از نظر فكري بي عيب، از لحاظ رواني شاد ، از لحاظ اجتماعي فعال، از جنبه سياسي آگاه ، ازنظر اقتصادي مولد واز نظر فرهنگي مسؤل باشد.

شيوه زندگي سالم يعني: تمرين عادتهاي خوب وسالم وبكار بستن آنها در تمام مراحل زندگي و همچنين دوري جستن از عادت هاي زيان بار وغير سالم در اينجا براي روشن شدن موضوع دومثال ساده بيان مي شود يكي از روشها وعادات سالم ورزش روزانه است ويكي از عادات زيان بخش وناسالم استعمال دخانيات بويژه سيگار است.

به چه دليل ما نيازمند شيوه اي سالم براي زندگي هستيم؟
همه ما مسؤليم براي حفظ سلامتي خود چيزهايي را يادبگيريم وبه آن عمل نماييم كه باعث حفظ سلامت وبرخورداري از سلامتي كامل مي شود وديگران را نيز تشويق و ترغيب نماييم تا با بكارگيري اين روشها كه براي ادامه زندگي ضروري است در راه يك زندگي سالم، شاد وباطراوت وهدفمند گام بردارند و به دليل ايكه كليد برخورداري از يك زندگي سالم جهت استفاده هرچه بيشتر وبهتراز مواهب زندگي انتخاب روشي مناسب وسالم است تا با اتخاذ اين شيوه زندگي سالم ، احساس خوبي از زندگي خود داشته باشيم
در اينصورت است كه: خواب وبهتر و راحتتري داشته وانرژي بيشتري جهت فعاليتهاي خود خواهيم داشت و همواره آرام و راحت خواهيم بود وظاهري هوشايند خواهيم داشت ، فيزيك بدني مناسب، عضلاتي قوي ، پوستي سالم وشاداب، چشماني شفاف و مويي سالم خواهيم داشت و هميشه شاد وخوشحال بوده وداراي يك نگرش مثبت به زندگي هستيم وانگيزه كافي جهت فعاليت داشته واين نگرش مرتباً افزايش خواهد يافت.
زندگي انسان بازتاب باورها ، انديشه ها و رفتارهاي او مي باشد و باورهاي نادرست و ناسالم باعث تخريب انديشه و زندگي انسان مي گردد وبالعكس باورها و رفتارهاي سالم باعث شكوفايي زندگي انسان مي گردد.
چگونه انسان مي توانداز يك شيوه زندگي سالم برخوردار باشد؟
همانگونه كه بيان شد انسان هست وانديشه هايش ، لذا ما بايد بينديشيم واز تغييرات كوچك وساده در نحوه زندگي خود شروع كرده وبا بكار بستن آنها وتبديل نمودن آنها باعادات روزانه شاهد تغييرات بزرگي در مدت كمي در زندگي خود باشيم

عوامل زير مواردي هستند كه ما مي توانيم از آنها شروع كرده وآنها راكنترل كنيم:
تغذيه: يكي از عواملي كه بر روي سلامت انسان بسيار تأثير گذار است غذا مي باشد و غذا به موادي اطلاق مي شود كه وارد بدن شده وپس از تغييراتي بتواند اعمال زير را انجام دهد:
1) تأمين كننده انرژي يا نيروي مورد نياز بدن به منظور انجام كار وساير اعمال حياتي .
2) تأمين كننده مواد لازم براي رشد ونمو، ترميم بافتهاي ازدست رفته وآسيب ديده .
3) رساندن موادلازمي كه درجريان رشد ونمو ، ترميم نسوج وتوليد انرژي دربدن ضرورت تام دارد.
لذا غذايكي از عوامل اصلي حيات محسوب شده وبدون آن ادامه زندگي ميسر نيست.
بنابراين تغذيه متعادل ، متنوع ومناسب و رعايت حد ميانه در رژيم غذايي باعث افزايش سطح سلامت شده و در كنترل وزن بدن بسيار مؤثر خواهد بود
غذا ها توليد كننده انرژي بوده بنابراين مي بايست از استفاده مواد غذايي بيش از اندازه خودداري شود زيرا زياده روي در مصرف مواد غذايي موجب ذخيره انرژي موجود درآن به صورت چربي در بدن مي شود.همچنين مصرف كم غذا نيز موجب نرسيدن مواد مغذي، ويتامينها واملاح مورد نياز به بدن شده ودر نتيجه باعث بروز انواع بيماريها مي گردد. استفاده از همه گروههاي مواد غذايي وعدم محدود نمودن خودبه استفاده از يك نوع ماده غذايي.
عادت هاي نامناسب غذا خوردن:
عدم تغذيه متعادل، مناسب ومتوع كه مي تواند منجر به بروز چاقي، سوء تغذيه، بيماريهاي قلبي – عروقي، ديابت، فشارخون ، سرطانهاي روده و… شود.

روش هاي تغيير:
كنترل و حفظ وزن بدن در حد مطلوب
استفاده از مواد غذايي متنوع
انتخاب رژيم غذايي مناسب كه چربي آن كم وحاوي مقادير زيادي غلات، ميوه وسبزيجات باشد.
انتخاب رژيم غذايي مناسب كه حاوي مقادير كمي از مواد قندي، نمك وچربي باشد.
استفاده از شيرو لبنيات در رژيم غذايي روزانه.

ورزش مرتب و روزانه:
ورزش كردن مرتب و روزانه با تنظيم سوخت وساز بدن شده ونقش بسزايي در سلامت انسان دارد وباعث تقويب قلب وريه وعضلات بدن شده، خطر حملات قلبي، فشار خون بالا وديابت را كاهش داده باعث سوزاندن چربيهاي بدن شده وبه ما كمك مي كند تا وزن خود را كنترل و در حد قابل قبول حفظ كنيم. وباعث تقويب استخوانها شده و خطر پوكي استخوان را كم مي كند. انسان را قوي و انعطاف پذير كرده ودر برخورداري انسان از يك فيزيك بدني مناسب وهيكلي زيبنده كمك مي نمايد همچنين باعث مي شود پوستي سالم وشاداب، چشماني شفاف و مويي سالم داشته باشيم و هميشه شاد وخوشحال بوده وداراي يك نگرش مثبت به زندگي شده و از انگيزه كافي جهت فعاليت برخوردار باشيم . آرامش داشته وخواب راحتي داشته باشيم.

عدم تحرك و ورزش روزانه:
عدم تحرك كافي ونداشتن يك برنامه مرتب وروزانه ورزشي وبي تحركي باعث مي گردد انسان درمعرض ابتلا به بيماريهاي قلبي و عروقي ، فشارخون بالا، چربي خون بالا و درصورت استعمال سيگار تشديد اين موارد گردد.

روش تغيير:
انجام حركات ورزشي، نرمشهاي سبك ، پياده روي روزانه وحركات مناسب ورزشي با توجه به شرايط بدن براي سلامت قلب وسلامت انسان بسيار مفيد ومؤثر مي باشد
يك نوع ورزش را انتخاب نماييد كه از آن واقعاً لذت مي بريد.
گنجاندن برنامه ورزشي در برنامه زندگي .
استفاده از همراهي يك نفر كه بخواهد با شما ورزش نمايد
آهسته وبه تدريج پيش برويد و از وارد كردن فشار بيش از اندازه به بدنتان خودداري كنيد تا بدنتان به مرحله ضعف نرسد وآسيبي به آن وارد نشود
با حركات ساده ونرمشهاي سبك بدن خود را گرم كنيد

رعايت بهداشت فردي:
بهداشت فردي وبكاربستن تعاليم بهداشتي جهت سالم ماندن وحفظ تندرستي وفراهم نمودن شرايطي جهت كاهش مخاطرات بهداشت فردي كه مي تواند به بهداشت عمومي مربوط شود بسيار حائز اهميت است واز انتشار بيماري در جامعه جلوگويري مي كند.

سيگار:
مصرف سيگار وساير دخاينات ضد سلامت وباعث كوتاه شدن عمر انسان مي گردد.كشيدن سيگار علت اصلي بيماريهاي قلبي، ريوي، سرطان ريه، سرطان حنجره ودهان است واحتمال ابتلاي به زخم معده در افراد سيگاري بيشتراز غيرسيگاريهاست. سيگار همچنين معولاً با سايرسرطانها نظير سرطان معده، مثانه، كليه، دهانه رحم وپانكراس همراه است وافراد غيرسيگاري كه درمعرض دود سيگار افاد سيگاري قرار دارند نيز مستعد ابتلا به ناراحتي هاي فوق مي باشند. يك فرد سيگاري كه دود سيگار خود را عميقاً استنشاق مي نمايد مخصوصاً اگر استفاده از دخانيات را در سنين قبل از 15 سالگي شروع كرده باشد به ازاي هر يك دقيقه اي كه اكنون سيگار مي كشد ، يك دقيقه از زندگي آينده وعمر خود را از دست مي دهد. كشيدن سيگار نه تنها باعث مرگ تدريجي بلكه باعث پيري زود رس نيز مي گردد. همچنين استعمال ساير مواد مخدر منجربه عواقبي نظير وابستگي واعتياد به مواد، واكنشهاي نامطلوب، منزوي شدن درجامعه، از دست دادن موقعيت شغلي واجتماعي، اضطراب، بيماري، سوء تغذيه ، تصادف ، قتل وخودكشي مي شود

شيوه هاي تغيير:
راهاي ورشهاي مقابله با استرس واضطراب را آموختن
اجراي برنامه هاي تفريحات سالم مانند شنا ، كوهنوردي ، پياده روي وساير فعاليتهاي ورزشي
تقويت اعتماد به نفس وافزايش عزت نفس

روابط جنسي:
بالابردن توانايي هاي فردي ، از قبيل تمرين اينكه يك فرد باجرأتي باشيم و كسب مهارت سخن گفتن درجمع وابراز عقيده
يكي از رفتارهاي مخاطره آميز داشتن روابط جنسي نا مطمئن مي باشد كه از طريق ايجاد روابط غير اخلاقي ونامطمئن ومحافظت نشده حاصل مي شود از قبيل حاملگي ناخواسته، بيماريهاي مقاربتي همانند ايدز، سوزاك ، سفليس و…
شيوه تغيير:
پرهيز از روابط ناامن و محافظت نشده وغير مطمئن تنها راه ومؤثرترين روش مي باشد وهمچنين پايبندي به مسائل اخلاقي

رانندگي:
يكي از رفتارهاي بسيارمخاطره آميز رانندگي است كه اگر راننده به مقررات رانندگي بي توجه باشد ويا با حركات ماجراجويانه و بي مبالاتي مبادرت به رانندگي نمايد مي تواند عواقب ناگواري را براي خود وديگران درپي داشته باشد عواقبي همچون تصادف ، زخمي ومصدوم شدن، ومرگ

شيوه تغيير:
عدم رانندگي زماني كه داروهايي كه باعث ايجاد حالت خواب آلودگي مي شودمصرف شده است.
استفاده ازكمربند ايمني در زمان رانندگي
توجه ودقت كامل به علائم راهنمايي وهوشدارهاي پليس
عدم رانندگي در زمان خستگي وخواب آلوده بودن
عدم رانندگي در مواقعي كه تحت تأثير مواد مخدر ومشروبات الكلي هستيم.
در شرايط جوي نا مساعد حتي الامكان رانندگي نكردن ودرصورت لزوم با آرامش وسرعت مطمئن حركت نمودن
اطمينان از سلامت خودرو از نظر ترمزها، چراغ ها، برف پاك كن، لاستيك ها و…
پرهيز ار خوردن ، آشاميدن ، صحبت كردن ويا احياناً مشاجره در هنگام رانندگي.
در پايان خاطرنشان مي گردد رمز يك زندگي سالم وطولاني با شادابي وطروات حفظ رفتارهاي درست وتقويت آنان وتغيير رفتارهاي نادرست ومخاطره آميز است واما بايد بدانيم تغيير هرگز ساده نيست چون تغيير به معناي گام نهادن به فراي آنچه راحت، آشنا وايمن نشان داده مي شده است ومعمولاً شروع تغييرات با ناراحتي ها و تنش هايي همراه است ولي زماني كه به لحظه اي از حقيقت مي رسيم و خواستار تغيير هستيم ، تغيير آغاز مي گردد و به همراه آن روش زندگي و شخصيت انسان نيز دگرگون مي شود.

مطلب پیشنهادی

جنگل برای کیست؟

جنگل برای کیست تحقیق و داستانی درباره جنگل و اهمیت حیاتی آن برای ما و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *