خانه / بایگانی برچسب: بازيافت کشتی در جهان

بایگانی برچسب: بازيافت کشتی در جهان

بازیافت کشتی

مقدمه مجاورت با دریای خزر، عمان و خلیج فارس و دسترسی به آب های اقیانوسی، امکان کشتیرانی و فعالیت را برای ناوگان دریایی و اقیانوسی ایران فراهم آورده و منجر به ظهور فرصت های استثنایی در کشور گردیده است. صنعت اوراقکشتی، یکی از این فرصت هاست که آب هامات زیادی …

توضیحات بیشتر »