خانه / مطالب سایت / اطلاعات عمومی / جمله های بزرگان جهان درباره ایران

جمله های بزرگان جهان درباره ایران

جملات بزرگان جهان درباره ایران

پبامبر اکرم:
روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید

جملات درباره ایران
ناپلئون بناپارت:
اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند
تمام دنیا را فتح میکردم…
آدولف هیتلر:
اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند
صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد…
اسکندر :
اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند…
بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است
جلال آل احمد :
ایرانی ایرانی است وبه خودش افتخارمی کند وغربزده نمی شود
در تصاویرحکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست
هیچکس سوار بر اسب نیست
هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید
در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد.
این ادب اصیلمان است:
نجابت
قدرت
احترام
مهربانی
خوشرویی
هم وطن ایرانی من ، ایرانی اصیل بمان
دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
ای آنکه از تبار پاکانی،
به وطنت ایران افتخار میکنی ، و این درست است …
اما آیا آنگونه خواهی بود و خواهی زیست که کشورت نیز به وجودت افتخار کند …
تاکنون در این راه چه کرده ای ؟
ای آنکه از تبار پاکانی …

مطلب پیشنهادی

جنگل برای کیست؟

جنگل برای کیست تحقیق و داستانی درباره جنگل و اهمیت حیاتی آن برای ما و …