خانه / لینک شما

لینک شما

در صورتی که سایت شما رتبه زیر ۵۰۰۰ الکسا را در ایران دارا باشد، شما می توانید لینک سایت خود را در لینک نما اضافه نمایید.

• برای ثبت سایت خود باید اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمائید:
۱- موضوع
۲- نام سایت به همراه لینک
۳- توضیحات مختصر برای معرفی سایت
۴- لوگوی سایت
پس از دریافت و بررسی اطلاعات ارسالی شما، لینک سایت شما افزوده خواهد شد.

اطلاعات خود را از طریق ایمیل linknama@gmail.com ارسال نمائید.