بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب های داستان ادبی

داستان داش آکل از صادق هدایت

داستان داش آکل

داش آکل-صادق هدایت قسمتی از داستان: همه اهل شیراز میدانستند که داش آکل و کاکا رستم سایه یکدیگر را با تیر میزدند . یکروز داش آکل روی سکوی قهوه خانه دو میل چندک زده بود ، همانجا که پا توغ قدیمیش بود . قفس کرکی که رویش شله سرخ کشیده بود ، پهلویش گذاشته بود و با سرانگشتش یخ را ...

ادامه مطلب