بایگانی/آرشیو برچسب ها : هدف خود خداوند متعال از آفرینش

هدف از آفرینش زمین و آسمان

مقالات علمی دانشجویی دانش آموزی

هدف خدا از خلقت زمین و آسمان مقدمه: سوال: دلیل خدا از اینکه زمین و آسمان را به وجود آورده چیست؟ پاسخ: در رابطه با هدف از آفرینش زمین و آسمان باید گفت: یک وقت منظور ما از آسمان و زمین، آسمان اوّل است که بر سر ما سایه انداخته است. ” وزینا السماء الدنیا بزینه الکواکب “، یک وقت ...

ادامه مطلب