بایگانی/آرشیو برچسب ها : غدد زیر فکی و زیر زبانی

ساختمان غدد گوارشی

مقالات علمی دانشجویی دانش آموزی

تحقیق و مقاله با موضوع ساختمان غدد گوارشی بخش عمده بزاق را سه زوج از غدد که از طریق مجرا هایی به دهان متصل می شوندتولید می کنند. غدد بنا گوشی واقع در قسمت عقب دهان و زیر گوش بزاقی را ترشح می کنندکه غنی از انزیم پتیالین اسن . دو زوج دیگر از این غدد بزاق غلیظ تر و ...

ادامه مطلب