بایگانی/آرشیو برچسب ها : دیگران درباره ایران چه گفته اند

جمله های بزرگان جهان درباره ایران

جملات درباره ایران

جملات بزرگان جهان درباره ایران پبامبر اکرم: روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید ناپلئون بناپارت: اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند تمام دنیا را فتح میکردم… آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد… اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر ...

ادامه مطلب