بایگانی/آرشیو برچسب ها : تعریف شادی زودگذر

تعریف شادی و شادی های زودگذر

مقالات علمی دانشجویی دانش آموزی

شادیهای زودگذر کدامند و چه تعریفی دارد : واژه شادی یک مفهوم کاملاً پیچیده است که دارای تعاریف و ابعاد مختلفی است در واژه نامه ها شادی با واژه هایی هم چون خوشخالی و شادکامی و خوشی و نشاط هم معنا است . روانشناسان شادی را از طریق توجه به ارزش ها و اهداف معنوی نیازهای اساسی منادار بودن زندگی ...

ادامه مطلب