بایگانی/آرشیو برچسب ها : تاريخچه بازیافت کشتی

بازیافت کشتی

bazyaft kashty

مقدمه مجاورت با دریای خزر، عمان و خلیج فارس و دسترسی به آب های اقیانوسی، امکان کشتیرانی و فعالیت را برای ناوگان دریایی و اقیانوسی ایران فراهم آورده و منجر به ظهور فرصت های استثنایی در کشور گردیده است. صنعت اوراقکشتی، یکی از این فرصت هاست که آب هامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. طی چند سال اخیر، این صنعت ...

ادامه مطلب