بایگانی/آرشیو برچسب ها : برآورده شدن خواسته ها

فضیـــلت نـــــماز اوَّل وقــــت

نماز اول وقت

فضیـــلت “نـــــماز” اوَّل وقــــت “نــــماز” اوَّل وقت حضور بر سر قرار با “معشـــوق” اســت ..زیرا قراری که “معشـــوق” برای “عـــاشــق” می گذارد، ..در هنگامه “نـــماز” اوَّل وقــت می باشد ..لذا انسان “نــــماز”گذار باید برای حاضر شدن بر سر قرار، ..خود را آماده کند و آن آماده بودن جهت “تکبـــــیره الاحــــرام” در اوَّل وقــت می باشد “نــــماز” خواندن بهره بردن است ...

ادامه مطلب