بایگانی/آرشیو برچسب ها : ای ایران ای مرز پر گوهر

اشعار منتخب ۲۲ بهمن

22 بهمن

وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته، حال، فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا ، یعنی ایـران ای ایران، ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه ...

ادامه مطلب