بایگانی/آرشیو برچسب ها : انواع جمله از حیث فعل

تعریف جمله و شبه جمله و انواع بدل

مقالات علمی دانشجویی دانش آموزی

انواع جمله و اقسام آن جمله مجموعه ‌اى است به ‌هم ‌پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى ‌کند. جمله داراى اجزاء و ارکان است. ارکان جمله آن قسمت ‌هایی هستند که اگر حذف شوند، ساختمان جمله از هم می ‌پاشد. اجزاى جمله آن‌ ها هستند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى ‌رساند. تعریف انواع و اقسام جمله ...

ادامه مطلب