بایگانی/آرشیو برچسب ها : اصول مدیریت

تئوری های مدیریت

بازاریابی

تحقیق و مقاله باموضوع تئوری های مدیریت مدیریت علمی و فردریک تایلور اولین بخش از اولین مکتب یعنی مدیریت کلاسیک یا رهیافت سنتی . همانطور که در مطلب قبلی و تصویر مربوط و مطالب دیدید اولین سبک رسمی مدیریت کلاسیکها یا مکتب سنتی بود که خود به سه گروه مدیریت علمی – علم اداره و بوروکراسی تقسیم شده است به ...

ادامه مطلب