بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابزار های رندیدن

ابزار های اندازه گیری و خط کشی

ابزار های اندازه گیری و خط کشی

ابزار های اندازه گیری و خط کشی الف)اندازه گیری و خط کشی طول ۱- خط کش فلزی ۲-متر تاشو ۳-متر نواری ۴-چرخ اندازه گیر ۵-خط کش تیره دار ب)اندازه گیری و خط کشی زوایا ۱- نقاله ۲-گونیای متحرک(تا شو) ۳ـگونیای ساده (۹۰ درجه ۴ـگونیای فارسی(۴۵ درجه) ۵ـگونیای مرکب ج)اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی ۱ـپرگار های انتقال اندازه ۲ـکولیس ورنیه ...

ادامه مطلب