بایگانی/آرشیو برچسب ها : آینده دیپلماسی

نظریه تصمیم گیری (Decision Theory) با ذکر نمونه

nazariye tasmimgeri

تحقیق درباره نظریه تصمیم گیری با ذکر نمونه می توان نظریه تصمیم گیری را به مقتضای پویش، فضای محیطی و افراد تصمیم گیرنده به سه گروه و مدل تصمیم گیری خرد گرا، روند سازمانی و سیاست دیوانسالاری تقسیم کرد. کلیه تعابیر مختلفی که از نظریه تصمیم گیری در حال حاضر وجود دارد بر چند پیش فرض مشترک مبتنی است که عبارتند ...

ادامه مطلب