خانه / بایگانی برچسب: مفهوم اسامی ماه های شمسی

بایگانی برچسب: مفهوم اسامی ماه های شمسی

معانی نام ماه های ایرانی

فروردین فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است. بنا به عقیده پیشینیان، ده روز پیش …

توضیحات بیشتر »
site stats