خانه / بایگانی برچسب: كوچ وانواع آن

بایگانی برچسب: كوچ وانواع آن

تاریخچه کوچ‌نشینی و سیر اسکان و استقرار بشر در زمین

کوچ‌نشینی نظام اجتماعي عشايررامي توان برپايه سه محور(انسان،دام ومرتع)استوار دانست.جامعه عشايري،جامعه ایی است كه ازساخت اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي واقتصادي خاصي برخورداراست.دراين جامعه تامين معيشت وگذران زندگي غالباازطريق دامداري و بر اساس زندگي كوچ نشيني مي باشد.ساخت اجتماعي اقتصادي فرهنگي سياسي مربوط به محوراول(انسان).گذراندن زندگي ازراه دامداري به محوردوم(دام)وتامين علوفه و …

توضیحات بیشتر »
site stats