خانه / بایگانی برچسب: عوامل موثر محیطی در ریشه زایی قلمه‌ها

بایگانی برچسب: عوامل موثر محیطی در ریشه زایی قلمه‌ها

روشهای تکثیر گیاهان

روش های تکثیر گیاهان تکثیر غیر جنسی گیاهان روش های تکثیر گیاهان در تولید مثل غیر جنسی ، تقسیم یاخته‌ای بدون کاهش کروموزومی (میوز) اساس کار می‌باشد. بطوریکه گیاهان تولید شده حاوی اطلاعات ژنتیکی پایه مادر می‌باشند. تقسیم یاخته‌ای توسط سلولهای غیر جنسی (سوماتیک) انجام می‌گیرد. تقسیم مستقیم یاخته‌ای عامل …

توضیحات بیشتر »
site stats