خانه / بایگانی برچسب: بازیگران عرصه روابط بین الملل

بایگانی برچسب: بازیگران عرصه روابط بین الملل

نظریه تصمیم گیری (Decision Theory) با ذکر نمونه

تحقیق درباره نظریه تصمیم گیری با ذکر نمونه می توان نظریه تصمیم گیری را به مقتضای پویش، فضای محیطی و افراد تصمیم گیرنده به سه گروه و مدل تصمیم گیری خرد گرا، روند سازمانی و سیاست دیوانسالاری تقسیم کرد. کلیه تعابیر مختلفی که از نظریه تصمیم گیری در حال حاضر وجود …

توضیحات بیشتر »