خانه / بایگانی برچسب: بازيافت کشتی در جهان

بایگانی برچسب: بازيافت کشتی در جهان

بازيافت كشتي

مقدمه مجاورت با دریاي خزر، عمان و خلیج فارس و دسترسی به آب هاي اقیانوسی، امکان کشتیرانی و فعالیت را براي ناوگان دریایی و اقیانوسی ایران فراهم آورده و منجر به ظهور فرصت هاي استثنایی در کشور گردیده است. صنعت اوراقکشتی، یکی از این فرصت هاست که آب هامات زیادي …

توضیحات بیشتر »
site stats